10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

laupäev, 10. märts 2012

Lasteombutsmani koduleht ja Facebook

Alates märtsi algusest on avatud lasteombutsmani kodulehekülg. Kodulehel selgitab õiguskantsler kui lasteombudsman lapsele ja noorele lihtsalt, arusaadavalt ja vahetult nende peamisi õigusi ja kohustusi. Samuti toob lasteombudsman ära lapsevanema õigused ja kohustused, annab infot Eesti lastekaitse korraldusest ning mitmesugust uut ja vajalikku teavet seoses lapse õiguste ja lasteombudsmani tööga

Lasteombudsmani kodulehel on lugejarühmi silmas pidades erineva keelekasutuse, raskusastme ja teabemahuga lehed lapsele, noorele ja täiskasvanule. 
Laste leht on mõeldud kuni 12-aastastele. Lasteombudsman selgitab hästi lihtsalt ning vahetult lapsele kõneldes, kes on lasteombudsman ja millega ta tegeleb, kuidas laps saab soovi korral lasteombudsmani poole pöörduda, millised on lapse õigused ja kohustused, millised on lapsevanema õigused ja kohustused; annab lapsele elulist ja huvitavat infot korduvate küsimuste all, samuti kasulikke linke jm. 

Noorte leht on mõeldud 13-18-aastastele ning sisaldab laste lehega võrreldes veidi enam eale arusaadavat teavet, näiteks on lisatud aktuaalsed uudised ja infomaterjalid, teave Eesti lastekaitse korraldusest jm. 

Täiskasvanute lehelt leiab kogu lapse õiguste ja lasteombudsmani tegevusega seotud vajaliku info, sh lasteombudsmani seisukohad, eelisvaldkonnad lasteombudsmani töös, aastaaruanded, uuringud ja analüüsid; viiteid allikatele, kust on võimalik lapse õiguste kohta põhjalikumalt lugeda jpm.   

Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011, kui õiguskantslerile pandi seadusega lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste õiguste osakond.

Lasteombudsman on ellu kutsunud nõuandva kogu, et kaasata lapsi ja noori lasteombudsmani töösse ja lapsi puudutavate oluliste küsimuste arutamisse, toetada lasteombudsmani tegevust, anda neile võimalus väljendada oma seisukohti ning tõstatada lastega seotud probleeme. Nõuandval kogul on oma statuut.  Lasteombudsmani nõuandva kogu liikmed on alla 18-aastased erinevaid laste- ja noorteorganisatsioone esindavad lapsed.

Lasteombutsman on ka Facebookis.

Allikas: Õiguskantsleri KantseleiKommentaare ei ole:

Postita kommentaar