10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

laupäev, 27. oktoober 2012

Mida tuleks lastele ja noortele õpetada?


Arengufondi ekspert Imre Mürk rääkis selle nädala ühel hommikul Terevisioonis USA tulevikuuuringute instutuudi Palo Alto uuringutulemusi seoses sellega, milliseid oskusi on vaja omandada inimestel, kes 2020ndatel ja edasi tööturul tegutsevad. Ehk siis ka tänapäeva noortel ja lastel.

  • Mõtestamine: Mida rohkem arvutid arvutavad, seda olulisemaks muutub inimese võime anda asjadele susuline tähendus. Vaid inimene saab mõtestada midagi uut, millel on teiste jaoks väärtus.
  • Loov mõtlemine ja kohanemine:Tööturul muutub väärtuslikuks oskus reageerida leidlikult ja adekvaatselt ootamatule situatsioonile.
  • Sotsiaalne intelligentsus: Oskus tunnetada inimeste vajadusi, luua teistega usalduslik suhe ja seda hoida – need jäävad alati inimese eeliseks masina ees.
  • Kultuurideülene kompetents: Järjest tähtsamaks muutub oskus toime tulla erinevates kultuurikeskkondades.
  • Programmeeriv mõtlemine: Oskus suuri andmemahtusid kontseptuaalselt ja tulemuslikult töödelda.
  • Uue meedia kirjaoskus: Oskus kasutada sisu edastamisel väga mitmekesiseid sotsiaalmeedia vahendeid.
  • Trans-distsiplinaarsus: T-kujuline õppimine: lisaks elukutsele tuleb omandada laiem arusaam maailmast (ettevõtlus, poliitika, teadus, globaalprobleemid).
  • Enesejuhtimine: Oskus tohutust infoväljast vajalikku infot filtreerida ja eristada olulist ebaolulisest, et eesmärgipäraselt areneda.
  • Virtuaalne koostöö: Hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitades neis kollektiivi tunnet.


Nüüd tuleb vaid läbi mõelda, kuidas seda läbi mitmete erinevate võimaluste kasutamise (nii koolis kui ka väljaspool kooli) õpetada, õppida ja innustada.Pildi teksti tõlge: Elu on ettevalmistus tulevikuks.
Pildi allikas

pühapäev, 21. oktoober 2012

Suurmehed laste teemalPS: Vabandame postituste vahele jäänud pikema pausi eest. Nüüd tagasi lainel. Facebookis pidevalt. :)