10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

laupäev, 26. mai 2012

Lastekaitsepäev Vasalemmas - 2. juunil

Olge valmis!

2. juuni 2012

Lastekaitsepäev 
Vasalemmas 


alustame kell 12 kuuseplatsil ning jätkame kardirajal

Esinemised, mängud, Vello Vaheri tsirkuseperekond, rulluisukool ja palju muud põnevat! Võimalusel võtke oma rulluisud kaasa.

Tasuta ja kogu perele!


foto: Street Art Utopia

Üritust korraldab Vasalemma Valla Lastekaitse selts ning toetavad Leader programm ja Vasalemma Vallavalitsus

reede, 11. mai 2012

Noorteseire aastaraamat 2011 - noored ja noorsootöö

Eile 10. mail esitleti Noorteseire aastaraamatut 2011, milles sel korral uuritakse lähemalt Eesti noorte osalemist noorsootöös, noorte motivatsiooni ja nende hinnanguid noorsootöös osalemisele.


Nagu tavaliselt, on aastaraamat jagatud kaheks osaks. Esimeses osas on ülevaade 2010.–2011. aastal noorte eluolus toimunud arengutest noorteseire indikaatorite valguses. Välja tuuakse noortega seotud olulisemad muutused ja arengud, võrreldes omavahel noortepoliitika valitud toimevaldkondi. Seekord on põhirõhk noorte tervisel, kuna eelmisel aastal avalikustas Tervise Arengu Instituut koolinoorte tervise uuringu tulemused.


Aastaraamatu teises osas käsitletakse süvitsi noorte osalemist noorsootöös. Artiklid põhinevad 2011. aasta sügisel Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskuse koostöös 10–26-aastaste noorte ja nende vanemate hulgas korraldatud küsitlusel.

Noorteseire aastaraamat 2011 - noored ja noorsootöö
Ajalehe postimees artikkel: Noorte huvid ei kattu riigi soovidega


Varasemate aastate Noorteseire aastaraamatud:
Noorteseire aastaraamat 2010 - noored ja tööturg
Noorteseire aastaraamat 2009 - noortemonitor
Noorteseire on loodud teadmuspõhise noortepoliitika juurutamise eesmärgil. Noorte parem tundmine on noortepoliitika ja noorsootöö üks alustaladest, mis mõjutab oluliselt otsuste tegemise mehhanismi. Noorteseire pakub järjepidevat värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuutuste võimalikke mõjusid.