10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

neljapäev, 20. oktoober 2011

Laste ja perede arengukava 2012-2020

Täna, 20. oktoobril 2011, kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks "Laste ja perede arengukava 2012-2020: Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond". 

Arengukava peaeesmärk on  laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi 
tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde. 

Peaeesmärgi saavutamiseks on püstitatud viis strateegilist eesmärki:


  1. Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne, et toetada ühiskonna jätkusuutlikkust,
  2. Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid,
  3. Lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas iga last ja tema arengut ning heaolu toetavat turvalist keskkonda,
  4. Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, et pakkuda perele püsivat kindlustunnet,
  5. Meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, et soodustada kvaliteetset ja iga pereliikme vajadustele vastavat igapäevaelu.


1 kommentaar:

  1. Oled teemast huvitatud? Osale arengukava infoseminaril.

    Lisainfo: http://www.sm.ee/aktuaalne/eelinfo/b/a/olete-oodatud-laste-ja-perede-arengukava-infopaevale.html

    VastaKustuta